วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 2672-9008 (Online)   
 
   
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
 


กลับสู่เมนูหลัก  >>> ฉบับย้อนหลัง


ชื่อบทความชื่อผู้แต่งประเภทบทความไฟล์บทความ
เสาวลักษณ์ จันสนิท, สุทธิดา เชื้อกุล และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Saovaluck Chansanit, Suttida Chueakun and Chanettee Intarasit) บทความวิจัย
pdf
ภาณุพงศ์ มินทะนา และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Phanupong Mintsna and Chanettee Intarasit) บทความวิจัย
pdf
สมชาย อารยพิทยา(1), พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์(2), นพกิจ แผ่พร(3), ศิรินภา เทียบแก้ว(4), และสนิท สิทธิ(5) (Somchai Arayapitaya, Pongphiphat Rachjun, Noppakit Phaeporn, Sirinapa Theabkaew and Snit Sitti) บทความวิจัย
pdf
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) บทความวิจัย
pdf
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) บทความวิจัย
pdf
 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th