วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การทบทวนการเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ชื่อผู้แต่ง สันติพงค์ แสงฮวด, พยุง มีสัตย์ และ สุนันทา สดสี (Santipong Sanghoud, Phayung Meesad and Sunantha Sodsee)
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีสารเทศ คณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาไปสู่การนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งของรอบตัวโดยที่เรียกเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ในปัจจุบันนั้นได้มีการนำเอา IoT ไปประยุกต์ใช้กับด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ เป็นต้น จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ ดังนั้นบทความฉบับนี้ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเอา RFID มาจัดการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยให้กับ IoT จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามี 3 อัลกอริทึมที่สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้กับ IoT ได้ ได้แก่ Zhao’s scheme Zhang, Qi’s scheme และ Farash’s scheme ส่วน Farash’s scheme มีความเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้มากที่สุด เพราะ Comparison of Computational Cost น้อยที่สุด
คำสำคัญ การทบทวนการเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 1-10
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58001_20012560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th