วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  คำถาม :     รายละเอียดการส่งบทความฉบับที่ 2
  รายละเอียด :   เล่มฉบับที่ 2 มีกำหนดการส่งบทความเมื่อไหร่ครับ
   ชื่อ-สกุล :  prinya   อีเมล์ :  prinya@mju.ac.th   วันที่ : 06/08/2015 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 217  Reply : 1

No : 1

กำหนดการตีพิมพ์วารสารเป็นราย 6 เดือน หรือ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี / โดยในปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 : กำหนดส่งภายในวันที่ 31 ต.ค. 2558 ครับ
สมชาย อารยพิทยา 26/09/2015 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 6206  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th