วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  คำถาม :     สอบถามการเผยแพร่บทความค่ะ
  รายละเอียด :   ถ้าส่งบทความภายในวันที่5พฤษภาคม จะได้รับการตีพิมพ์ในปักษ์แรกไหมคะ
   ชื่อ-สกุล :  รติกัลยา ตันธุวปฐม   อีเมล์ :  t.ratikanlaya@gmail.com   วันที่ : 29/04/2016 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 165  Reply : 2

No : 1

ผมสอบถาม บก. ก่อนนะครับ
สมชาย อารยพิทยา / เลขานุการคณะทำงาน 18/05/2016 00:00

No : 2

ขออภัยที่ตอบช้านะครับ , สามารถส่งได้ครับ
สมชาย อารยพิทยา 13/07/2016 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 6468  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th