วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
  คำถาม :     ค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานตีพิมพ์
  รายละเอียด :   ในการส่งผลงานตีพิมพ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ ???
   ชื่อ-สกุล :  ปณิดา มะยะดี   อีเมล์ :  coconuties@gmail.com   วันที่ : 18/04/2019 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 860  Reply : 1

No : 1

ในขณะนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานตีพิมพ์ครับ
สมชาย อารยพิทยา / เลขาฯ 01/05/2019 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 9815  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th