วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

ค้นหาวารสาร/บทความ


คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่อดูรายละเอียด  
1234
ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสาร
มงคล รอดจันทร์(1), ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์(2*), อภินันท์ จุ่นกรณ์(2) และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ(3) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
เวคิน หนูนำวงศ์(1*), โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์(1) และ ณิชา ประสงค์จันทร์(1) (Vakin Nunumvong(1*), Kosin Teeparuksapun(1) and Nicha Prasongchan(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(*), เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, พรทิพย์ เหลียวตระกูล และณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี (Rattana Leerungnavarat(*), Peanthip Srisutam, Pornthip Liewtrakul and Nattamol Heebjankri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
เพชรรัช ปะระไทย(1), นฤพร เต็งไตรรัตน์(1*) และ ชัชวาลย์ ชัยชนะ(2) (Phetcharat Parathai(1), Naruephorn Tengtrairat(1*) and Chatchawan Chaichana(2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
รัตนา สุวรรณทิพย์(1*), จรัญ แสนราช(2), สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์(3) และ รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ(4) (Rattana Suwannatip(1*), Charun Sanrach(2), Suwisa Jarutkamolpong(3) and Rossukon Suwanakut(4) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
เศรษฐาพันธ์ สุกใส* (Settaphun Suksai) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
จักรกฤตย์ จันชารา(1*), วัตสาตรี ดิถียนต์(2) และ บุญรัตน์ แผลงศร(3) (Jakkrit Janchara(1*), Watsatree Diteeyont(2) and Boonrat Plangsorn(3)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
ธีรภพ แสงศรี* (Theeraphop Saengsri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
กุลยา เจริญมงคลวิไล(1*) และ พิมพ์พิไล วรรณสูตร (Kunlaya Charoenmongkonvilai(1*) and Pimpilai Wannasoot) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
ธนวัฒน์ ภิรมย์(1), วริษฐา ชิตเจริญอยู่(1), ภวัตน์ พรมเมือง(2) และ กรชุลี สังข์แก้ว(2*) (Thanawat Phirom(1), Warista Chitjaruenyoo(1), Phawat Phrommueang(2) and Kornchulee Sungkaew(2*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
สมชาย อารยพิทยา(1*) และ นนท์ ปิ่นเงิน(2) (Somchai Arayapitaya(1*) and Non Pinngern (2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน(1*) ศุภมิตร บุญทา(2) และ นาฏลดา เรืองชาญ(2) (Chanankarn Saengprasan(1*), Supamit Boonta(2), and Nadlada Ruangchan(2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, นวพรรษ จันทร์คำ, นฤมล เทพนวล และ มหาชาติ อินทโชติ (Thidarat Kulnattarawong, Nawaphas Chankham, Naruemon Thepnuan and Mahachart Inthachot) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
อรรถพล อดุลยศาสน์ อับดุลเลาะ บากา และจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ (Attapol Adulyasas, Abdulloh Baka and Jeerawoot Muninnoppamas) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
วัชราภรณ์ วิถียุทธ์, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, สัญชัย พัฒนสิทธิ์ (Watcharaporn Vitheeyut, Sutithep Siripipattanakul, Sunchai Pattanasith) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ภานุวัฒน์ เมฆะ* พฤติพงศ์ มุสิกอง ณัฐภาส ผลากอง พาสน์ ปราโมกข์ชน และพยุงศักดิ์ เกษมสำราญ (Panuwat Mekha*, Phoatipong Musikong, Nuttapas Palakong, Part Pramokchon, and Payungsak Kasemsumran) * ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล : panutwat_m@mju.ac.th วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
อนุมาศ แสงสว่าง (Anumas Sangsawang) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
พรศิริ คำหล้า(1 ) วรากร ปั้นทรัพย์(1) ภูริ จันทิมา(2) และกำธร สารวรรณ(2) (Pornsiri Khumla, Warakorn Pansap, Phoori Chantima and Kamthorn Sarawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
ศิริพล แสนบุญส่ง และ กมลพรรณ ทองคล้าย (Siripon Saenboonsong and Kamonphan Thongklai) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
พงศกร รุ่งกำจัด, ณัฐพล รำไพ และ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (Phongsakorn Rungkamjud, Nattaphon Rampai and Sutithep Siripipattanakul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
ธนากร ตรองใจ(1) และ นษิ ตันติธารานุกุล(2) (Thanakorn Throngjai and Nasi Tantitharanukul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
ฉัตร ชูชื่น (Chat Chuchuen) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา (Pathompong Sutthipongpracha) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
ภุมรินทร์ ปาละนันทน์(1) และ สุวรรณี อัศวกุลชัย(2) (Pummarin Palanandana and Suwannee Adsavakulchai) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
ประสิทธิ์ จิโรจน์กุล(1) และ สุวรรณี อัศวกุลชัย(2) (Prasit Jirojanakul and Suwannee Adsawakulchai) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
บุญสืบ โพธิ์ศรี (Boonsueb Posri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
ภูมินทร์ ดวงหาคลัง(1), นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์(2), พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์(2) และ สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู(2) (Phumin Dounghaklung, Nipaporn Euathrongchit, Phatnaree Srisomphan and Surachet Wongchomphu) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
นันทพงศ์ โชติกาวินทร์(1), วัชรากร กาแก้ว(2), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(3) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(4) (Nuntapong Chotigavin, Wachtharakorn Kakaew, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
สาวิตรี ยอดราช(1) และ วิภาวรรณ บัวทอง(1) (Sawitree Yodrach and Wipawan Buathong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
เพ็ญณี หวังเมธีกุล สิริพัชร์ พัฒไพบูลย์ และ ญาณิศา วงศ์พายัพไพบูลย์ (Pennee Wangmaeteekul, Siripat Patpaiboon, and Yanisa Wongpayubpaiboon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
วนัสดา สิริวุฒิชาภิรัชต์(1), สุนทรียา จอมผักแว่น(1), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(2) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(2) (Wanasda Siriwutthichapirat, Suntareeya Jomphakvan, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
   
1234
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th