วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 3027-7280 (Online)   
 
   
 

แบบประเมินความพึงพอใจวารสาร

» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
     »  D/L (รูปแบบบทความ)
     »  D/L (ใบสมัคร)
     »  ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
(ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)
 
 >>> ฉบับปัจจุบัน <<<

ชื่อบทความชื่อผู้แต่งประเภทบทความไฟล์บทความ
ภานุวัฒน์ เมฆะ* พฤติพงศ์ มุสิกอง ณัฐภาส ผลากอง พาสน์ ปราโมกข์ชน และพยุงศักดิ์ เกษมสำราญ (Panuwat Mekha*, Phoatipong Musikong, Nuttapas Palakong, Part Pramokchon, and Payungsak Kasemsumran) * ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล : panutwat_m@mju.ac.th บทความวิจัย
pdf
วัชราภรณ์ วิถียุทธ์, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ สัญชัย พัฒนสิทธิ์ (Watcharaporn Vitheeyut, Sutithep Siripipattanakul and Sunchai Pattanasith) บทความวิจัย
pdf
อรรถพล อดุลยศาสน์ อับดุลเลาะ บากา และจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ (Attapol Adulyasas, Abdulloh Baka and Jeerawoot Muninnoppamas) บทความวิจัย
pdf
ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, นวพรรษ จันทร์คำ, นฤมล เทพนวล และ มหาชาติ อินทโชติ (Thidarat Kulnattarawong, Nawaphas Chankham, Naruemon Thepnuan and Mahachart Inthachot) บทความวิจัย
pdf
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน(1*) ศุภมิตร บุญทา(2) และ นาฏลดา เรืองชาญ(2) (Chanankarn Saengprasan(1*), Supamit Boonta(2), and Nadlada Ruangchan(2)) บทความวิจัย
pdf
สมชาย อารยพิทยา(1*) และ นนท์ ปิ่นเงิน(2) (Somchai Arayapitaya(1*) and Non Pinngern (2)) บทความวิจัย
pdf
 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th