วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 2672-9008 (Online)   
 
   
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» Download(รูปแบบบทความ)
» Download(ใบสมัคร)
» กระดานถาม-ตอบ
» Publication Ethics
» ผู้ดูแลระบบ

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าว 
123 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th