วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 2672-9008 (Online)   
 
   
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
 >>> ฉบับปัจจุบัน <<<

ชื่อบทความชื่อผู้แต่งประเภทบทความไฟล์บทความ
สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์ และ ณัฐพงษ์ บุญมี (Sucharat Chantapoonthaya and Nuttapong Bunmee) บทความวิจัย
pdf
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) บทความวิจัย
pdf
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) บทความวิจัย
pdf
วนัสดา สิริวุฒิชาภิรัชต์(1), สุนทรียา จอมผักแว่น(1), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(2) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(2) (Wanasda Siriwutthichapirat, Suntareeya Jomphakvan, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul) บทความวิจัย
pdf
เพ็ญณี หวังเมธีกุล สิริพัชร์ พัฒไพบูลย์ และ ญาณิศา วงศ์พายัพไพบูลย์ (Pennee Wangmaeteekul, Siripat Patpaiboon, and Yanisa Wongpayubpaiboon) บทความวิจัย
pdf
 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th