วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
  คำถาม :     คิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับ
  รายละเอียด :   บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชัน 2003 หรือ2007 เท่าน้ัน น่าจะเป็น MS-word 2013 หรือ 2017 นะครับ
   ชื่อ-สกุล :  ณรงค์ศักด์ ศรีสม   อีเมล์ :  narongsak.sri@crru.ac.th   วันที่ : 02/06/2019 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 709  Reply : 1

No : 1

ขอบคุณมากครับ
สมชาย 03/06/2019 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 2997  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th