วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
  คำถาม :     รบกวนสอบถามเรื่องกำหนดส่งวารสารค่ะ
  รายละเอียด :   เนื่องจากดูจากหน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ในการลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการแล้วไม่เจอกำหนดการส่งต้นฉบับของวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรอเปล่าคะ
   ชื่อ-สกุล :  จตุพร รักบำรุง   อีเมล์ :  amaomsin@gmail.com   วันที่ : 01/09/2019 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 501  Reply : 1

No : 1

สวัสดีครับ อาจารย์ สามารถส่งบทความเข้ามาลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการได้ครับ /ไม่เปลี่ยนแปลงครับ / ถ้าได้ผลประเมินผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านเรียบร้อย แล้ว / ทางกองบรรณาธิการ ก็จะดำเนินการต่อไป โดยจะพิจารณาขึ้นตีพิมพ์บทความ ใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ในระบบ Online ต่อไปครับ
สมชาย / เลขาคณะทำงาน 04/09/2019 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 6633  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th