วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
  คำถาม :     ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ปี 2563
  รายละเอียด :   จะขอเรียนสอบถามว่าในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์แล้วใช่ไหมคะ เพราะเห็นประกาศจาก https://mitij.mju.ac.th/JOURNAL/1.Promote_MITIJ.pdf ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์วารสารจนถึงปี 2562
   ชื่อ-สกุล :  อ.เยาวเรศ จันทะคัต   อีเมล์ :  yaowaret.ja@rmuti.ac.th   วันที่ : 07/05/2020 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 692  Reply : 2

No : 1

สวัสดีครับ อาจารย์ ต้องขอบคุณมากครับ ที่ให้ข้อสังเกตุ ตอนนี้ทางวารสาร mitij ยังไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการลงบทความตีพิมพ์ครับ // พอดีข้อความติดค้างไป // ทางกองฯ จะทำการแก้ไขต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ สมชาย เลขาฯ
สมชาย อารยพิทยา 17/05/2020 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 4759  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th