วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
  คำถาม :     เรียนสอบถาม เรื่องขอบเขตของการตีพิมพ์
  รายละเอียด :   ถ้าบทความวิจัยเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการรักษา หรือมาตรฐานในการรักษาที่ควรจะเป็นในประเทศไทย แต่เป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับเซลล์บำบัด วารสารของแม่โจ้จะสามารถตีพิมพ์ได้หรืแไม่ค่ะ
   ชื่อ-สกุล :  พัชราพรรณ กิจพันธ์   อีเมล์ :  patcharaphun_k@yahoo.com   วันที่ : 21/07/2021 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 586  Reply : 2

No : 1

หัวเรื่องไม่อยู่ในขอบเขตของวารสารด้านนี้และทางวารสารไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในการพิจารณาบทความ เห็นควรหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่วารสารอื่น ครับ
ผศ.ดร.สนิท สิทธิ (บรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม) 27/07/2021 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 6982  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th