วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 3027-7280 (Online)   
 
   
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
     »  D/L (รูปแบบบทความ)
     »  D/L (ใบสมัคร)
     »  ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
(ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียม             การตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน)
 
 >>> ฉบับปัจจุบัน <<<

ชื่อบทความชื่อผู้แต่งประเภทบทความไฟล์บทความ
ธนวัฒน์ ภิรมย์(1), วริษฐา ชิตเจริญอยู่(1), ภวัตน์ พรมเมือง(2) และ กรชุลี สังข์แก้ว(2*) (Thanawat Phirom(1), Warista Chitjaruenyoo(1), Phawat Phrommueang(2) and Kornchulee Sungkaew(2*)) บทความวิจัย
pdf
กุลยา เจริญมงคลวิไล(1*) และ พิมพ์พิไล วรรณสูตร (Kunlaya Charoenmongkonvilai(1*) and Pimpilai Wannasoot) บทความวิจัย
pdf
ธีรภพ แสงศรี* (Theeraphop Saengsri) บทความวิจัย
pdf
จักรกฤตย์ จันชารา(1*), วัตสาตรี ดิถียนต์(2) และ บุญรัตน์ แผลงศร(3) (Jakkrit Janchara(1*), Watsatree Diteeyont(2) and Boonrat Plangsorn(3)) บทความวิจัย
pdf
เศรษฐาพันธ์ สุกใส* (Settaphun Suksai) บทความวิจัย
pdf
อับดุลเลาะ บากา(1*), สุลัยมาน เภอโส๊ะ(1), ฟูไดละห์ ดือมอง(1) และอรรถพล อดุลยศาสน์(1) (Abdulloh Baka(1*), Sulaiman Persoh(1), Fudailah Demong(1) and Attapol Adulyasas(1)) บทความวิจัย
pdf
สมนึก สินธุปวน(1*), บัญญพนต์ ชัยปรีชา(1), ก่องกาญจน์ ดุลยไชย(1) และ สนิท สิทธิ(1) (Somnuek Sinthupoun(1*), Banyapol Chaipricha(1), Kongkarn Dullayachai(1) and Snit Sitti(1)) บทความวิจัย
pdf
สุภมาศ สุรินทะ(1), วีระศักดิ์ เจริญรัตน์(1) และ กรรณิการ์ กมลรัตน์(1*) (Suphamas Surintha(1), Weerasak Charoenrat(1) and Kannikar Kamolrat(1*)) บทความวิจัย
pdf
 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th